Dostęp do pełnej etykietę

Dawka powinna być dostosowana w zależności od intensywności bólu i reakcji pacjenta. W ogóle, według bolesnego procesu, zaleca się:

1 tabletka na 4 godziny.

U dorosłych, najbardziej intensywne stopień bólu (np wynikających z pewnych pooperacyjne, ciężki uraz złośliwości) zaleca się 2 tabletki co 6 godzin, aby nie przekraczać maksymalnie 8 tabletek w okresie 24-godzinnym ,

Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych wynosi:

- fosforan kodeiny: 240 mg co 24 godzin.

- paracetamol: 4000mg co 24 godziny.

Ten lek nie należy żuć ani kruszyć.

Stosować się do zaleceń lekarza, zawsze z poszanowaniem harmonogramy, dawki i czasu trwania leczenia.

Nie należy przerywać leczenia bez wiedzy lekarza.

przez Paco

  • Pełne Bull Paco
  • Co jest Paco
  • Przeciwwskazania i ryzyko Paco
  • Interakcje Paco
  • Korzystanie z Paco w ciąży i karmienia piersią
  • Dawkowania dawkowania instrukcjami zastosowania Paco
  • Działania niepożądane Paco
  • Przedawkowanie Paco
Tekst ten ekstrahowano ręcznie. Zawsze skonsultować się z oryginalną etykietę Należy skonsultować się z lekarzem. Tutaj lekarze wyznaczeni przez innych ludzi.Błąd?druk

Udostępnić tę zawartość