Dostęp do pełnej etykietę

Jest wskazany w leczeniu i zapobieganiu nawrotom lub ponownego wystąpienia depresji. Leczenie lęku napadowego z lub bez agorafobii. Leczenie zespołu lęku uogólnionego (GAD). Leczenie fobii społecznej (fobia społeczna).

ponad Lexapro

  • Pełna Bull Lexapro
  • Co jest Lexapro
  • Przeciwwskazania i ryzyko Lexapro
  • Dawkowania, dawkowaniu i instrukcji obsługi Lexapro
  • Działania niepożądane Lexapro
Tekst ten ekstrahowano ręcznie. Zawsze skonsultować się z oryginalną etykietę Należy skonsultować się z lekarzem. Tutaj lekarze wyznaczeni przez innych ludzi.Błąd?druk

Udostępnić tę zawartość